Online
12. července 2022 14:00 ‐ 12. července 2022 15:00

Novinky v oblasti elektronických podpisů, pečetí a časových razítek

Na webináři se dozvíte...

Povinnosti veřejné správy v oblasti služeb vytvářejících důvěru v kontextu aktuálních legislativních změn. Cílem webináře bude poukázat na základní povinnosti a příklady z praxe a objasnit nové povinnosti ve vztahu k úředně ověřenému elektronickému podpisu, který je účinný od 1. 7. 2022.

Pro koho je webinář určen?

Management úřadů, IT ředitelé, HR ředitelé, pracovníky podatelny, spisovny, metodiky a právníky.

Jan Frk
specialista na oblast eGovernment a spisovou službu

Program webináře


Služby vytvářející důvěru

  • Vzdálené vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí
  • Kvalifikované ověření elektronických podpisů, pečetí a razítek
  • Kvalifikovaná služba uchování elektronických podpisů, pečetí a razítek
  • eIDAS Platforma SecuSign.

Integrace služeb nejen se spisovou službou


Povinné ověření elektronického podpisu od 1. 7. 2022

  • Novela vyhlášky č. 36/2006 Sb – ověřování shody opisu nebo kopie, či ověřování pravosti podpisu
  • Rozdílné procesy eLegalizace na Portálu občana, od Notáře, Advokáta.

Registrace na webinář

Podívejte se i na další webináře