Elektronická podání a digitalizované interní procesy

Moderní digitální město, které vychází vstříc svým občanům i pracovníkům úřadu bez nutnosti zbytečně vyplňovat papírové formuláře a stát u přepážek úřadu. Taková vize stála na začátku rozhodnutí o chystané digitalizaci v Broumově.


Klient

Město Broumov


Počet zaměstnanců

do 250

Výchozí bod

Zdlouhavé procesy a vysoká chybovost

Broumov jako obec s rozšířenou působností má oproti ostatním obecním úřadům povinnosti nejen vůči svému správnímu obvodu, ale i vůči dalším obcím. Vzhledem k počtu zajišťovaných agend, které se týkají podání občanů i organizací, už bylo neúnosné řešit vše papírovou cestou. Při velkém množství papírových dokumentů a formulářů, které navíc narůstalo, se proces zpracování prodlužoval. Při práci s papírovými formuláři také v porovnání s digitálními procesy rostla chybovost a účastníci procesu neměli žádný přehled o tom, v jaké fázi se proces právě nachází. Proto bylo rozhodnutí o digitalizaci jasnou volbou.

Zlom

Digitalizace, organizace, systematizace

Řešením, které veškeré potřeby ORP Broumov pokrývá, je FormFlow od 602. FormFlow je modulární a umožňuje reagovat na konkrétní požadavky zadavatele podle jeho konkrétních potřeb. Celý projekt byl proto rozdělen do několika na sebe navazujících částí, které se týkaly digitalizace interních procesů, elektronizace podání občanů a organizací ve správním obvodu ORP Broumov. Vzhledem k nové evropské i tuzemské legislativě, která se týká zejména Nařízení eIDAS, byla součástí realizovaného řešení také dodávka nástroje pro práci s dokumenty dle tohoto nařízení.

„Hledali jsme efektivní nástroj pro elektronizaci interních a externích procesů MěÚ Broumov a řešení FormFlow od 602 splnilo naše požadavky. Veškeré procesy nyní řešíme pomocí inteligentních formulářů se zaručenou autorizací a z libovolných zařízení. Využíváme i Signer, který jsme zavedli v rámci ISRS, ale jeho funkcionality plně slouží i při běžné práci.“

Miloš Teichman
odpovědný pracovník agendy IT, Město Broumov

Přínosy

Zefektivnění procesů

Digitalizace zrychlila a zefektivnila interní procesy úřadu a přinesla občanům i organizacím ve správním obvodu ORP Broumov možnost podávat elektronická podání bez nutnosti chodit osobně na úřad.

Formuláře přenesené působnosti pro agendy týkající se stavebního odboru, životního prostředí a odboru dopravy jsou standardizované dle zákonné předlohy. Nasazeno je zhruba 70 formulářů či žádostí (např. „Žádost o stavební povolení“, „Žádost o kolaudaci“ apod.).

Poradíme vám, jak s digitalizací začít.
Zdarma a bez závazků

  • Archivace a skartace
  • Elektronické podepisování
  • Formuláře s workflow
  • E-portály

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů