Czech POINT

S více než 7 000 kontaktními místy rozmístěnými na poštách a úřadech po celé České republice je Czech POINT největší přepážková síť v Česku. Občanům se tak výrazně zkrátila dojezdová vzdálenost na nejbližší úřad, když potřebují výpis, ověření, potvrzení apod.


Klient

Ministerstvo vnitra ČR


Počet kontaktních míst

7000+

dříve

Milióny hodin promarněných dojezdem na úřad

Občané, kteří potřebují řešit své konkrétní životní situace s různými úřady, musí příslušné úřady navštívit osobně, aby zde získali či podali předepsané dokumenty, a čekat ve frontách.

Druhá možnost byla podat žádost písemně a čekat dva nebo tři týdny, což nebylo ve všech případech možné. Mnoho těchto úředních dokumentů je součástí jiných dokumentů běžně podávaných občany či firmami. To pravidelně způsobovalo extrémní nárůst administrativní práce všech zúčastněných, zejména když se blížily lhůty. Pro postižené či lidi žijící v zahraničí byla situace téměř neřešitelná.

Od roku 2008 až do současnosti

Milióny hodin ušetřených na všech stranách

S více než 7000 kontaktními místy po celé České republice mají občané i další klienti přístup k mnoha agendám v kterémkoli z těchto kontaktních míst. Czech POINT zvyšuje každý rok počet nabízených agend, jsou rozšířeny služby pro úkony z moci úřední jak pro konverze, tak pro agendy matrik a ohlašoven.

nabízené služby

Konverze, ověření, výpis, potvrzení - vše na jednom místě

Autorizovaná konverze je úplná konverze dokumentů z papírové do elektronické podoby nebo úplná konverze elektronických dokumentů do papírové podoby. Výsledný dokument má stejný právní účinek jako ověřená kopie původního konvertovaného dokumentu. Co je díky tomu možné na pobočkác Czech POINTu vyřídit?


Ověřený výpis z Katastru nemovitostí


Ověřený výpis z Obchodního rejstříku


Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku


Ověřený výpis z Rejstříku trestů


Ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče


Ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

Úplný seznam je uveden na stránkách České pošty

Poradíme vám, jak s digitalizací začít.
Zdarma a bez závazků

  • Archivace a skartace
  • Elektronické podepisování
  • Formuláře s workflow
  • E-portály

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů