Podpisy, pečetě, razítka 

Ověřování a dlouhodobé uchovávání certifikátů podle nařízení eIDAS

SecuSign

Kvalifikované služby SecuSign vytvářející důvěru

Služba SecuSign je komplexní službou pro práci s elektronickými dokumenty ve shodě s nařízením eIDAS a přináší bezpečí pro všechny organizace, které pracují s autorizovanými elektronickými dokumenty.

Ověřování podpisů

Kvalifikovaná služba ověřování zajistí pro vaše systémy úplné a správné ověření platnosti podepsaných dokumentů a dat. V souladu s evropskou legislativou a respektováním českého právního prostředí.

Uchovávání podpisů

Elektronické podpisy je třeba udržovat. Vyhněte se výměně celých systémů a stávajících úložišť. Uchovávejte elektronické podpisy v souladu s eIDAS s kvalifikovanou službou SecuSign.

Rozhraní a aplikace pro SecuSign

Integrační rozhraní

Auditované rozhraní služeb SecuSign se zajištěním zpracování dokumentů v perimetru zákazníka. Napojení ostatních systému prostřednictvím webových služeb s nastavitelnou autentizací.

Webová aplikace

Okamžité a rychlé řešení například pro ověření autenticity a platnosti elektronicky podepsaného dokumentu. Dostupné z libovolného prohlížeče.

Uživatelská aplikace Signer

Uživatelská aplikace pro elektronický podpis s časovým razítkem, klientská komponenta pro podpis / anonymizaci PDF volatelná z webových aplikací IS, napojená na serverovou aplikaci SecuSign.

Certifikace

Trusted list EU

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru zapsaným na evropském trusted listu.

Zaregistrované  kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných podpisových certifikátů
QVal for QESeal  Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných pečetících certifikátů
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných podpisových certifikátů
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných pečetících certifikátů


Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

602 je držitelem statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Status kvalifikované služby vytvářející důvěru byl udělen službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Prohlášení o shodě

Služby ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti a uchovávání kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti byly ověřeny na shodu pověřeným posuzovatelem shody.


ETSI

Software602 je dlouhodobý člen ETSI a jako jediný v České republice úspěšně absolvoval všechny ETSI Plugtests™ na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES, ASiC a e-Signature validation. 

ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizace. ETSI je zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Její výsledky a specifikace představují nosný základ pro definici eIDAS.

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost 602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Plug testy slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů.

Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.


Aktivní člen PDF Association

602 se jako první česká firma stala součástí globální PDF Association (původně PDF/A Competence Center). Ta sdružuje významné experty a společnosti, které vyvíjejí nástroje pro práci s formátem PDF, používají je nebo o nich rozhodují.

Cílem PDF Association je podpořit rozšíření korektních elektronických dokumentů ve formátu PDF. Za tím účelem shromažďuje expertízu a zkušenosti z celého světa, podporuje jejich sdílení mezi členy a podílí se i na vzdělávání širší odborné veřejnosti.

Pro 602 členství znamená, že získává přístup k řadě důležitých zdrojů informací, co umožní dále zkvalitnit vývoj nových produktů i služby zákazníkům. Zároveň bude schopna zohlednit zájmy českých zákazníků v rámci světové PDF komunity.

Experti 602 již delší dobu působí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde jsou zapojeni do pracovních skupin pro rozvoj norem pro připojování elektronických podpisů a dlouhodobou archivaci důvěryhodných dokumentů (PAdES, CAdES, ASiC).


Certifikace Tayllorcox

Signer a Signer Bluetooth Token byly posouzeny a shledány jako bezpečný prostředek pro vytváření zaručeného elektronického podpisu ve shodě s Nařízením (EU) č. 910/2014.


Certifikace Boxtrap

Signer a Signer Bluetooth Token byly posouzeny a shledány jako bezpečný prostředek pro vytváření zaručeného elektronického podpisu. S přihlédnutím ke standardům Common criteria a Protection profiles.

Certifikovaní partneři

Nenašli jste své logo mezi partnery a chcete se jím stát? Kontaktujte nás.

Pro více informací nám neváhejte napsat

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů