Podmínky služby vzdáleného PEČETĚNÍ

obchodní společnosti
Software602 a.s.
se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 63078236
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 3044
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.602.cz/eshop

   1.        Definice Služby

         Služba vzdáleného pečetění s připojením elektronického razítka. Součástí Služby jsou certifikáty kvalifikované pečetě a certifikáty kvalifikovaných časových razítek připojené k pečeti. Služba je využita i jako integrační řešení, pomocí softwarového rozhraní, pro aplikace třetích stran využívající vzdáleného certifikátu uloženého na certifikovaném HSM modulu v prostředí Sofa (administrativní prostředí Služby). Služba splňuje nařízení eIDAS a jedná se o certifikovanou službu. Podrobná technická definice služby je uvedena v „Technickém popisu“ dle předmětu Smlouvy.

2.   Specifikace technické podpory Služby

Technická podpora Služby zahrnuje:

  1. opravy aktuální verze Služby po celou dobu trvání této smlouvy, instalace oprav, bezpečnostních a opravných patch aktuální verze Služby vzdáleným přístupem
  2. poskytování technické podpory a servisních zásahů vzdáleným přístupem
  3. přístup k aplikaci HelpDesk, a to na adrese: [dle podmínek smlouvy s objednatelem]
  4. zajištění vytváření elektronické pečetě na digitálním dokumentu nebo balíčku dat podle norem PAdES, XAdES, CAdES, ASIC v souladu s Nařízením eIDAS
  5. zajištění časového razítka samostatně zamykající digitální dokument ve formátu PDF
    a PDF/A jako součást elektronické pečetě dokumentu
  6. služba je poskytována ve standardním SLA: min. [dle podmínek smlouvy s objednatelem] transakcí za 1 minutu, v režimu 24/7
  7. poskytovatel se zavazuje řešit nahlášené vady Služby nahlášené Poskytovatelem v aplikaci Helpdesk. V případě elektronického oznámení je vyžadováno potvrzení příjemcem.
  8. hotline v běžné pracovní době Poskytovatele, a to od 8:30 do 17:00 hodin v pracovní dny, tj. vyjma svátků a dnů pracovního klidu na tel. č. [dle podmínek smlouvy s objednatelem].

              3. Aktuální znění podmínek

Podmínky služby vzdáleného pečetění zpřesňují použití Služby poskytované Poskytovatelem. Tento dokument je možné v aktuálním znění nalézt na https://602.solidpixels.com/podminky-sluzby-vzdaleneho-peceteni

Poskytovatel považuje technické parametry, specifické pro dodávku dle předmětu smlouvy, uvedené v “Technickém popisu” a kontaktní informace, odkazy uvedené v Podmínkách, za důvěrné, a proto nebudou v plném rozsahu Objednatelem zveřejněny. Objednatel dále neposkytne tyto důvěrné informace v písemné, elektronické či ústní formě třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele