Práce s PDF/A

Služby vytváření PDF a PDF/A dokumentů dle mezinárodních norem

Technologie Long-Term Docs

Jedinečné spektrum služeb pro manipulaci s elektronickými dokumenty

Služba Long-Term Docs umí pracovat s PDF dokumenty, Microsoft Office, strukturovaným XML a obecnými daty z CMS.

Toto technické řešení odpovídá svým pojetím a kvalitou požadavku na autorizovanou konverzi z moci úřední s autentizací přes JIP/KAAS a řeší zákonnou povinnost podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.


zajistí vznik či konverzi PDF dokumentu v úrovni souladu archivního formátu PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3.


zajistí adekvátní zabezpečení dokumentu elektronickou pečetí ve formátu PAdES pro zachování jeho dlouhodobé ověřitelnosti a průkaznosti.

Tvorba PDF, spojování, komprimace, elektronická pečeť, časová razítka, připojení příloh, zápis a čtení textové vrstvy pomocí OCR, generování a čtení čárových kódů.

Integrace Long-Term Docs do aplikací třetích stran.

Základní funkce Long-Term Docs

Změna datového formátu dle §69a

Převod datového formátu dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Výstup tohoto převodu má právní účinky ověřené kopie a ověřovací doložku připojuje aplikace provádějící zaručenou konverzi (typicky spisová služba). Tento postup musí veřejnoprávní původce ze zákona udělat vždy minimálně u přijatých dokumentů v případě, že nejsou ve výstupním datovém formátu pro skartační řízení nebo u již historicky uchovávaných dokumentů, které nejsou ve výstupním datovém formátu pro skartační řízení.

Konverze souboru z URL adresy

Jedná se o interní metodu pro komunikaci se spisovou službou. Umožňuje provést na serveru konverzi libovolného souboru ze zadané URL adresy do formátu PDF, či PDF/A podle definovaných požadavků v konfigurační struktuře. požadavku a výsledný soubor nahrát na jiný server. Pro výsledný soubor je možné nastavit úroveň souladu se specifikací PDF/A, označení dokumentu kvalifikovanou elektronickou pečetí, opatření kvalifikovaným časovým razítkem, vodotiskem a další nastavení.

Ověření shody s PDF/A

Metoda ověřující shodu s definovaným či proklamovaným PDF/A formátem. Formát PDF/A je definován v několika úrovních souladu. Tuto úroveň je možné nastavit a vůči ní bude dokument analyzován. Pokud úroveň není nastavena, ověřuje se vůči. úrovni dokumentem proklamované. Hodnoty úrovní souladu mohou být PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u.

Autorizovaná konverze z moci úřední

Konverze je prováděná sadou metod webové služby, využívající API rozhraní poskytované CzechPOINT, pro zajištění konverze z moci úřední mezi elektronickou a listinnou podobou dokumentů. Autorizovaná konverze z elektronické podoby do listinné se skládá z jednoho požadavku, u konverze z listinné podoby do elektronické se skládá ze dvou na sebe navazujících požadavků. Metody vyžadují autentizaci uživatele, který je autorizován pro použití systému CzechPOINT, na základě uživatelského jména.

Ostatní služby

  • Přidání přílohy k PDF souboru

  • Komprese PDF souboru

  • Spojování souborů do PDF či PDF/A dokumentu

  • Zjištění verze Long-Term Docs

  • Export textu z PDF s možností technologie OCR
  • Přečtení obsahu čárových kódů v PDF souboru
  • Generování čárových kódů do obrázku nebo PDF souboru
  • Generování platebních příkazů v QR kódu do obrázku nebo PDF souboru

Pro více informací nám neváhejte napsat

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů