Bezpečně a spolehlivě

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem řízení, které provedly renomované globální certifikační společnosti. Klienti díky tomu mají jistotu, že naše procesy jsou efektivní a dodávky spolehlivé.

Trusted list EU

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru zapsaným na evropském trusted listu.

Zaregistrované  kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných podpisových certifikátů
QVal for QESeal  Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných pečetících certifikátů
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných podpisových certifikátů
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných pečetících certifikátů


Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

602 je držitelem statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Status kvalifikované služby vytvářející důvěru byl udělen službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Zápis do katalogu cloud computingu

Od 6. května 2022 je společnost Software602 a.s. zapsána v katalogu cloud computingu (IasS, PaaS, SaaS). Náhled dokumentu.


Prohlášení o shodě

Služby ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti a uchovávání kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti byly ověřeny na shodu pověřeným posuzovatelem shody.


ETSI

Software602 je dlouhodobý člen ETSI a jako jediný v České republice úspěšně absolvoval všechny ETSI Plugtests™ na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES, ASiC a e-Signature validation. 

ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizace. ETSI je zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Její výsledky a specifikace představují nosný základ pro definici eIDAS.

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost 602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Plug testy slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů.

Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.


ISO 27018:2014

ISO 27018:2014 je kodex praxe pro ochranu osobních údajů v cloudu, pro který jsme od 22. 6. 2021 certifikovaní.

Získali jsme tento certifikát pro oblasti: Analýzy, návrh řešení, vývoj, implementace, servis a podpora ICT technologií a SW systémů. Poskytování cloudových aplikací a řešení a služeb cloud computingu.
Zobrazit PDF certifikát


ISO/IEC 27017:2015

ISO/IEC 27017:2015 je IT / BT kodex postupů pro řízení bezpečnosti informací založený na ISO/IEC27002 pro cloudové služby, pro který jsme od 22. 6. 2021 certifikovaní.

Získali jsme tento certifikát pro oblasti: Analýzy, návrh řešení, vývoj, implementace, servis a podpora ICT technologií a SW systémů. Poskytovánícloudových aplikací a řešení a služeb cloud computingu.
Zobrazit PDF certifikát

Další informace o ISO/IEC 27017:2015 jsou dostupné na oficiálních stránkých ISO


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je systém managementu kvality oganizace, pro který jsme od 22.2.2016 certifikovaní.

Získali jsme tento certifikát pro oblasti: Analýzy; Návrh řešení; Vývoj; Implementace; Servis a podpora ICT technologií a SW systémů a řešení.

Další informace o ISO 9001:2015 jsou dostupné na oficiálních stránkých ISO


ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 je mezinárodní norma řízení kvality služeb v oblasti informačních technologií, mezi držitele certifikátu patří i 602.

V rámci certifikačního procesu auditor (v případě společnosti 602 se jednalo o globální auditorskou firmu Tayllor & Cox) prověřuje, zda je dodavatel IT služeb zaměřen na potřeby zákazníka, zda tomu odpovídají procesy, zda jsou tyto procesy reálně dodržovány a zda dodavatel pracuje na neustálém zlepšování.

Další informace o ISO/IEC 2000-1 najdete na stránce International Standard Organisation


ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Bezpečnost je prioritou i pro nás, o čemž svědčí získání tohoto certifikátu

Dává to klientům jistotu, že si coby certifikovaná společnost uvědomujeme, jak jsou informace cenné, podnikáme potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně, tyto kroky mají povahu uceleného systému a jsou vtěleny ve směrnicích, které opravdu dodržujeme


ITIL

Klíčoví projektoví manažeři a techničtí specialisté firmy 602 jsou certifikováni podle metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Jedná se o soubor návodů a postupů pro poskytování IT služeb, které mají zajistit, že budou realizovány jen takové činnosti, které zadavateli přinášejí přidanou hodnotu a že tyto činnosti budou pečlivě monitorovány a řízeny.

Další informace o ITIL najdete na oficiální stránce metodiky


Prince2

Někteří konzultanti společnosti 602 byli certifikováni podle mezinárodní metodiky řízení projektů Prince2.

Tato metodika byla původně vyvinuta pro britskou vládu, ale později ji převzaly další evropské vlády, mezinárodní organizace jako NATO a EU a stovky komerčních organizací.

Od srovnatelné metodiky, kterou je americká PMI, se liší svou komplexností. Pokrývá totiž celý životní cyklus projektu od rozhodování, zda projekt realizovat až po vyhodnocení výsledků s časovým odstupem. Metodika Prince2 dává jistotu, že nic nebylo opomenuto a že všechny oblasti projektu jsou pod kontrolou. Metodika je pravidelně doplňována o aktuální zkušenosti z řízení IT projektů, zatím poslední verze byla vydána v roce 2009.

Další informace o metodice Prince2 jsou dostupné na stránkách Prince2 


Aktivní člen PDF Association

602 se jako první česká firma stala součástí globální PDF Association (původně PDF/A Competence Center). Ta sdružuje významné experty a společnosti, které vyvíjejí nástroje pro práci s formátem PDF, používají je nebo o nich rozhodují.

Cílem PDF Association je podpořit rozšíření korektních elektronických dokumentů ve formátu PDF. Za tím účelem shromažďuje expertízu a zkušenosti z celého světa, podporuje jejich sdílení mezi členy a podílí se i na vzdělávání širší odborné veřejnosti.

Pro 602 členství znamená, že získává přístup k řadě důležitých zdrojů informací, co umožní dále zkvalitnit vývoj nových produktů i služby zákazníkům. Zároveň bude schopna zohlednit zájmy českých zákazníků v rámci světové PDF komunity.

Experti 602 již delší dobu působí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde jsou zapojeni do pracovních skupin pro rozvoj norem pro připojování elektronických podpisů a dlouhodobou archivaci důvěryhodných dokumentů (PAdES, CAdES, ASiC).


ArchiMate

ArchiMate je nejnovější framework pro modelování Enterprise Architektury, např. podle TOGAF. Naši klíčoví zaměstnanci jsou školeni v konceptech, principech a technikách modelování podnikové architektury.


TOGAF

Klíčoví zaměstnanci jsou proškoleni v kurzu Enterprise Architekt, který je zakončený mezinárodním certifikátem. Ovládají tak principy budování a restrukturalizace firemních procesů.


Certifikace Tayllorcox

Signer a Signer Bluetooth Token byly posouzeny a shledány jako bezpečný prostředek pro vytváření zaručeného elektronického podpisu ve shodě s Nařízením (EU) č. 910/2014.


Certifikace Boxtrap

Signer a Signer Bluetooth Token byly posouzeny a shledány jako bezpečný prostředek pro vytváření zaručeného elektronického podpisu. S přihlédnutím ke standardům Common criteria a Protection profiles.

Vaše kancelář bez papírů

Jste připraveni udělat krok vpřed?